Hoogwaardig fiscaaljuridische

dienstverlening en implementatie!

A&A Tax Lawyers staat voor hoogwaardig geïntegreerd fiscaaljuridische dienstverlening, en het coördineren en regisseren van de implementatie van een advies en de aanbevelingen in het kader van een tax assurance opdracht. Immers zonder aandacht voor implementatie leidt de verrichte dienstverlening veelal tot een teleurstellend resultaat.

Advies en assurance, gericht op het inzicht geven

We laten onze cliënten de voor hen juiste fiscale keuzes maken, met inzicht in de fiscaaljuridische én administratieve consequenties. We beoordelen de situatie en maken risico's en kansen inzichtelijk en concreet.

Advies

Een advies is pas een goed advies als u het begrijpt en bij u past. Om te komen tot de beste keuzes is een plezierige samenwerking met cliënten en andere adviseurs essentieel.

Assurance

Het beoordelen van de fiscaaljuridische positie is gericht op het voorkomen/beperken van niet kenbare risico's. Assurance is pas écht succesvol als voorstellen tot verbetering worden geïmplementeerd.